Aktywizacja osób nieopełnosprawnych na otwartym rynku pracy


Aktywizajcja osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy to jeden z naszych celów działania.
Fundacja pod nazwą " Integracja Europejska Regionów " przedstawia swój cel działania skierowany do ludzi mających problemy ze znalezieniem zatrudnienia.

NASZ CEL DZIAŁANIA :

Usługi doradcze i szkoleniowe i informacyjne w zakresie podniesienia kwalifikacji i zmiany kwalifikacji zawodowej w przystosowaniu do aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy, w szczególności osób będących w długim okresie bezrobotnym , w trudnej sytuacji rodzinnej , osób po 50-tym roku życia , z podstawowym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Kilka słów o nas


Fundacja powstała w marcu 2004 roku i została zarejestrowana w KRS 23.04.2004 pod nazwa : "Integracja europejska regionów" zwana dalej fundacją której celem działania organizacji jest :

Wspieranie procesu integracji polski z unią europejską ,upowszechnianie współpracy międzynarodowej w dziedzinie gospodarki, edukacji i rynku pracy ,kompleksowa pomoc dla polskich podmiotów gospodarczych w integracji z gospodarką unii europejskiej ,pomoc społeczna w tym pomoc rodziną i osobą w trudnej stuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób ,prowadzenie konsulatacji dla podmiotów gospodarczych, sklasyfikowanie, dobranie odpowiedniego programu ,pomoc w uzyskaniu partnera z kraju unii europejskiej, kompleksowe przygotowanie i przetłumaczenie wniosku oraz złożenie go w odpowiedniej instytucji unii euopejskiej, poprawa dostepu do rynku pracy, wspieranie procesów [ czytaj dalej ]
Copyright IER - Integracja Europejska Regionów